Header image
header image 2

 

Zorg vanuit het hart

mail: info@zorgburo-polman.nl

Welkom bij Zorgburo Polman.

Zorgburo Polman is een zelfstandige zorgaanbieder gevestigd te Echten Drenthe. Ons Zorgburo is ontstaan door meer dan 20 jaar ervaring in de diverse verpleeghuizen, thuiszorg en woonzorgcentra. Na deze ervaring en de conclusie dat het steeds meer beknibbelen op de zorg en er een grote tekortkoming is voor aandacht aan de patiënten zelf, is dit de voornaamste reden geweest voor het opzetten van ons eigen zorgburo.

Wij vinden dat de kunst van het verlenen van zorg juist ligt in dat kleine stukje zorg vanuit het hart...het luisteren naar de wens van de patiënt, de aandacht kunnen en mogen geven, niet hoeven te letten op de klok, of elke dag weer een ander gezicht, of het nou gaat om hulp in de huishouding, hulp bij boodschappen doen, vervoer naar een huisarts of specialist in een ziekenhuis, persoonlijke begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging, taakverlichting, palliatieve zorg, terminale zorg, het kan in principe via ons allemaal gerealiseerd worden.

Wij van Zorgburo Polman leveren particuliere zorg. Dat wil zeggen, u krijgt de hulp, verpleging danwel verzorging gewoon in uw eigen omgeving. In de meeste gevallen wordt dergelijke zorg betaald uit eigen financiële middelen of via een zogenaamde PGB (persoonsgebonden budget). Onder bepaalde voorwaarden kunt een PGB toegekend krijgen vanuit de WLZ, (Wet langdurige zorg). Met dit budget kunt u uw zorg inkopen bij een zorgaanbieder naar keuze.

Nb.

Om het juiste traject te volgen voor het eventueel aanvragen van een dergelijk PGB budget, zijn wij geheel vrijblijvend bereid, u ook hierin te begeleiden.

info@zorgburo-polman.nl

 

 

 

 

   
   
Zorgburo Polman © 2010 - 2020